XL2SIE 1.5 lanserad med nya funktioner

Arbeta med verifikat och transaktioner på ett enklare sätt med XL2SIE. I den nya versionen tillkommer möjligheten att arbeta med fältet Kvantitet samt att arbeta med flera verifikat, utspridda över flera datum. Ingen begränsning finns i hur många rader som kan importeras per SIE fil i XL2SIE. Du har självklart Läs mer…

Om XL2SIE

Skapa helt nya förutsättningar för ett enklare bokslut! Effektivisera ditt arbete genom att undvika dubbelarbete och spara timmar varje månad. Vi vet alla hur mycket tid som går åt till att registrera manuella bokföringsordrar varje bokslut. De flesta omfattande och tidsödande bokföringsordrar har sitt upphov i en beräkning som från Läs mer…

Excel till SIE

Det här en bild av vår aktuella version som visar ett enklare verifikat som senare kan importeras till valfritt bokföringsprogram genom ett enkelt knapptryck. XL2SIE går att använda med alla bokföringsprogram som använder sig av SIE standarden. XL2SIE hanterar obegränsade rader med transaktioner. Köp ett årsabonnemang för XL2SIE för bara Läs mer…