Arbeta med verifikat och transaktioner på ett enklare sätt med XL2SIE. I den nya versionen tillkommer möjligheten att arbeta med fältet Kvantitet samt att arbeta med flera verifikat, utspridda över flera datum. Ingen begränsning finns i hur många rader som kan importeras per SIE fil i XL2SIE.

Du har självklart fortfarande möjligheten att arbeta med ett enda verifikat i den nya versionen. Nya dimensioner kan läggas till efter behov genom att du kontaktar oss på XL2SIE. Vi kan skapa en unik fil som uppfyller dina behov och krav på att enklare arbeta i Excel för import till SIE formatet.

Arbeta i Excel och importera till alla bokföringsprogram

I den senaste versionen av XL2SIE har du fortfarande möjligheten att importera informationen till samtliga svenska bokföringsprogram som använder SIE standarden. Skapa formler i Excel som du använder för att snabbare kunna lägga till återkommande transaktioner utan att behöva göra om arbetet igen. Få en mall som du enkelt kan använda till att göra din bokföring både lättare och smidigare och framförallt spara en massa tid.

Om du inte tidigare har provat XL2SIE, eller om du provat en äldre version, kontakta oss här för att få en testlicens under 30 dagar helt kostnadsfritt. Du behöver inte avbryta licensen utan för att beställa XL2SIE efter prövotiden gått ut, gör du bara en beställning på vår hemsida. Detta gör det lättare att prova programmet utan att du senare ska behöva avbeställa.  

Kategorier: Om XL2sie