XL2SIE, eller Excel till SIE, var ett koncept som inte fanns i den formen som behövdes för att enkelt kunna konvertera ett excelark på ett sätt som gjorde att den kunde importeras till de vanligaste bokföringsprogrammen. Då i stort sett alla bokföringsprogram i Sverige använder sig av SIE standarden, blev det också naturligt att det formatet användes.

Grunden bakom Excel till SIE, var att det helt enkelt inte fanns något system som möjliggjorde en sådan import på ett enkelt sätt. Istället var man tvungen att först använda sig av Excel för att dra nytta av de funktioner som Excel erbjuder, sedan krävdes det att samma information matades in manuellt i bokföringsprogrammet. Något som egentligen borde ha varit enkelt och smidigt.

Det var också på det sättet idén bakom programmet som idag heter XL2SIE formades under sommaren 2014 för att sedan utvecklas och slutligen lanseras.

XL2SIE drivs av First Choice Redovisning, en bifirma till Guldkund AB med kontor i centrala Stockholm. För att komma i kontakt med oss, går det enkelt att använda sig av det kontaktformulär som finns nedanför eller via vår e-post info@xl2sie.se, sedan försöker vi att svara på alla frågor och funderingar så snabbt som möjligt.


Kontakta oss: