XL2SIE 1.5 lanserad med nya funktioner

Arbeta med verifikat och transaktioner på ett enklare sätt med XL2SIE. I den nya versionen tillkommer möjligheten att arbeta med fältet Kvantitet samt att arbeta med flera verifikat, utspridda över flera datum. Ingen begränsning finns i hur många rader som kan importeras per SIE fil i XL2SIE. Du har självklart Läs mer…