Skapa helt nya förutsättningar för ett enklare bokslut!
Effektivisera ditt arbete genom att undvika dubbelarbete och spara timmar varje månad.
Vi vet alla hur mycket tid som går åt till att registrera manuella bokföringsordrar varje bokslut.
De flesta omfattande och tidsödande bokföringsordrar har sitt upphov i en beräkning som från början är skapad i Microsoft Excel.
Det kan handla om allokeringar, KSV beräkningar, periodiseringar, avskrivningar eller andra beräkningar baserade på nycklar.

Tänk om det fanns ett sätt att skicka in bokföringsordern direkt från Excel in i ekonomisystemet ? Nu finns denna möjlighet!
Genom vår anpassade Excel-mall kan du direkt omvandla din bokföringsorder till en SIE4-fil som kan läsas in av nästan alla svenska redovisningsprogram.

Enkelt, säkert, snyggt och snabbt!
Köp ett årsabonnemang för XL2SIE för bara 7.000 SEK.

Kategorier: Xl2SIE