Om XL2SIE

Skapa helt nya förutsättningar för ett enklare bokslut! Effektivisera ditt arbete genom att undvika dubbelarbete och spara timmar varje månad. Vi vet alla hur mycket tid som går åt till att registrera manuella bokföringsordrar varje bokslut. De flesta omfattande och tidsödande bokföringsordrar har sitt upphov i en beräkning som från Läs mer…

Excel till SIE

Det här en bild av vår aktuella version som visar ett enklare verifikat som senare kan importeras till valfritt bokföringsprogram genom ett enkelt knapptryck. XL2SIE går att använda med alla bokföringsprogram som använder sig av SIE standarden. XL2SIE hanterar obegränsade rader med transaktioner. Köp ett årsabonnemang för XL2SIE för bara Läs mer…